Неділя, 18.03.2018, 10:33
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS


      Державне агентство водних ресурсів України
      Львівське обласне управління водних ресурсів

      Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Меню сайту
Статистика
Головна » 2014 » Липень » 14 » Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Львівської області на середину вегетаційного періоду 2014 року
08:07
Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Львівської області на середину вегетаційного періоду 2014 року

       Згідно інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель Львівська ГГМЕ підготувала  «ІНФОРМАЦІЮ про еколого - меліоративний стан осушуваних земель Львівської області на середину вегетаційного періоду 2014 року (станом на 30.06.2014 року)». з описом наступних умов та факторів:

1. Метеорологічні , господарські та гідрологічні умови

2. Режим ґрунтових вод

3. Вологість та кислотність ґрунтів

4. Меліоративний та технічний стан осушувальних систем

5. Достовірність виконаного прогнозу

       Під контролем Львівської ГГМЕ на середину вегетаційного періоду 2014 р. знаходиться - 513166 га осушуваних земель Львівської області, на яких розташовані 98 міжгосподарських меліоративних систем, 4 внутрігосподарських системи та ділянки гончарного дренажу.

       Гідрогеологічні умови Львівської області дуже різноманітні і залежать від приуроченості до тієї чи іншої гідрогеологічної області: Волинської височини, Малого Полісся, Подільської височини та Передкарпаття.

       Оцінка меліоративного стану здійснювалась згідно критеріїв, наведених в посібнику до ВНД-33-5,5-13-02 та інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель затвердженої Держводгоспом 16.04.2008р. №108. При складанні інформації використані матеріали:

-спостережень за РҐВ;

-лабораторних даних про вологозапаси;

-рекогносцирувальних обстежень осушувальних систем;

-метеорологічних станцій регіону.

       Основними факторами впливу на МС осушуваних земель є природні, господарські умови та їх поєднання. Природними факторами, що формують гідрологічні та гідрогеологічні умови є:

- географічне розташування території в межах гідрогеолого-меліоративних областей і районів. Цей фактор має істотний вплив на метеоумови (атмосферні опади, їх інтенсивність, температуру повітря та пов’язані з ними повені, підпори стоку рік басейнів Дністра, Вісли та Прип’яті, посухи тощо);

- геологічна будова і водно-фізичні  властивості ґрунтів.

       На формування водного балансу території впливають також фактори техногенного характеру:

-меліоративні умови, що склалися в квітні-червні 2014 року;

-технічний стан осушної мережі;

-с/г використання території;

-вирубування лісів, розробка родовищ.

1. Метеорологічні умови.

       Період  з  квітня  по червень  2014 року у Львівській області  відзначився   досить високою  температурою повітря  і з кількістю  атмосферних  опадів, що незначно перевищили норму.

       Квітень був теплим  з середньомісячною  температурою повітря від 7,7о С в гірських районах і до 9,6-10,2оС в рівнинних районах області, що на 1,4-2,6о С  вище  за  середньобагаторічні значення, і на 0-0,5о С вище, ніж в квітні 2013 року, крім м.с.Турка, де спостерігалась температура на 0,2о С  нижче, ніж за відповідний період минулого року та  кількістю атмосферних опадів - в середньому по області  40 мм, що  на 2 мм менше за  середньобагаторічні  значення і на 8 мм менше, ніж у квітні минулого року.

       Середньомісячна температура травня 2014 року становила від 11,3оС до 14,4оС, що на   0,1о-1,3оС вище за середньобагаторічні значення, і на 1,5-1,9оС нижче, ніж за відповідний період минулого року, крім м.с.Рава-Руська (вище на 0,8 оС). Атмосферних опадів в травні випало  від 110 до 192 мм, що на 29-97 мм більше за середньобагаторічні значення. Порівняно з відповідним періодом 2013 року атмосферних опадів випало більше на 1-128 мм.                                                        

       В червні 2014 року середньомісячна температура повітря в середньому по області становила 16,3оС, що дорівнювала середньобагаторічним значенням  і на 2,2оС нижче відповідного періоду минулого року. Атмосферних опадів в середньому по області випало в червні 62 мм, що на 34 мм менше за середньобагаторічні значення і на 57 мм менше, ніж за відповідний період минулого року.   

       Середньомісячна температура по Львівській області за  квітень–червень 2014 року  становила  13,4оС, що на 0,9оС вище за середньобагаторічні значення, і на 1,1оС нижче, ніж за відповідний період минулого року. Атмосферних опадів в середньому по області  за цей період випало 242 мм, що на 26 мм більше за норму  і на 8 мм менше, ніж за відповідний період минулого року.

2. Господарські умови.

       Серед господарських чинників, що негативно вплинули на меліоративний стан осушуваних земель, слід відзначити порушення технології обробітку ґрунту, осідання територій внаслідок гірничих виробіток, а також невикористання окремих ділянок меліорованих земель в сільському господарстві, що приводить до погіршення їх  культуртехнічного стану.

       Недостатньо проводяться хімічні меліорації, внесення органічних та мінеральних добрив, практично в області не виконуються експлуатаційні вирівнювання території та агромеліоративні заходи на меліорованих  землях.

3. Гідрологічні умови.

       Основним фактором, який вплинув на рівень води в річках області і, відповідно, рівні ґрунтових вод на осушувальних системах - є кількість атмосферних опадів та незначні  ухили поверхні землі в північній і центральній частині області .

       Період з квітня по червень 2014 року відзначився кількістю атмосферних опадів,  більшою за норму,  і  підвищеною температурою повітря. В той же час   травень 2014 р. виявився  теплим і  з незначною кількістю опадів, особливо друга декада травня, що не мало  значного впливу на підняття рівнів ґрунтових вод.

      Дощі, що випадали в травні 2014 року носили локальний характер, а в червні атмосферні опади були нижчі від норми і минулорічних значень, і при досить високій температурі повітря йшли на поповнення вологозапасів у верхньому шарі ґрунту.

4. Режим ґрунтових вод.

       Рівневий режим ґрунтових вод осушуваних угідь Львівської області формувався під впливом метеорологічних факторів та роботи меліоративної мережі (табл.2.2). Рівень ґрунтових вод понизився в середньому по області на     0,05 м, порівняно з відповідним періодом минулого року і становив на 30.06.2014 року 1,07 м.

       На середину вегетаційного періоду площі осушуваних  угідь з високим (до 0,5 м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили 11211 га, що складає 2,2% від наявності осушуваних угідь області і дорівнює значенням відповідного періоду минулого року.  Високі  рівні ґрунтових вод  на осушуваних землях  зумовлені затопленням понижених ділянок дощовими водами при відсутності кротового дренажу, незадовільним технічним станом осушувальної мережі та гідротехнічних споруд на ній, неможливістю регулювання водного режиму через несправність шлюзів-регуляторів на магістральних каналах та незадовільним культуртехнічним станом значних площ осушуваних земель. В діапазоні 0,5-0,75 м РГВ спостерігалися на  116224га (23%) площ. Основна площа земель з глибиною залягання РГВ 0,75- 1,50м –326971га (64%), в минулому році – 63%. Дуже низьке залягання РГВ (> 2м) не відзначалось.      

5. Вологість ґрунтів.

       В цілому по Львівській області оптимальні запаси вологи на середину вегетаційного періоду   склались на площі 491996 (96%). Надмірні вологозапаси склались на площі 11211 га (2%). Перезволоження виникає за рахунок інтенсивних опадів та недостатнього скидання дренажними системами надлишку води. Основна частина перезволожених земель розташована в Пустомитівському районі (о/с Полтвинська), Радехівському районі (о/с Острівська), Дрогобицькому районі (о/с Тершаківська). Недостатні вологозапаси склалися на площі 9959 га (2%).

6. Кислотність ґрунтів.

       Кислотність ґрунтів обумовлюється наявністю обмінних іонів водню та алюмінію в ґрунтовому поглинаючому комплексі і характеризується показником рН . В залежності від величини  рН ґрунти поділяються на лужні (при рН більше 6.5), нейтральні ( при рН = 6.5... 5.5)  та кислі ( при рН менше 5.5 )

       За останні п’ять років кислотна зйомка була проведена на площі 513166 га. За даними цих зйомок лужні ґрунти на осушувальних системах займають 211227 га (41% ), нейтральні 145200 га (28 %), кислі ґрунти - всього 156739 га (31%), в тому числі слабокислі 65713 га, середньокислі 51394 га, сильнокислі 39632 га. Сильнокислі ґрунти розташовані на осушувальних системах Болозівська (2550 га) Самбірського, Ст. Самбірського районів, Тершаківська (2100 га) - Самбірського і Дрогобицького районів, Тисменицька (2100 га) Дрогобицького району, Ретичин ( 2900 га ), Щан ( 2350 га ) Яворівського району, Жижава (1675 га) Стрийського району.

       Для покращення меліоративного стану за кислотністю необхідно провести  вапнування середньо- і сильно кислих осушуваних ґрунтів на площі 91026 га.

7.Меліоративний стан.

       Загальний меліоративний стан на осушуваних угіддях Львівської області на середину вегетаційного періоду 2014 року наступний :

- сприятливий на площі 270870 га, що складає 52,7% від площі всіх осушуваних земель (у  минулому році 53,5%);

- задовільний на площі 231085 га – 45,0% (у минулому році 39,8%);

- незадовільний на площі 11211 га – (2,2%) (у минулому році 6,7%).

       Найбільш незадовільний меліоративний стан на осушувальних системах з неефективною роботою осушувальної мережі. Це Полтвинська о/с Пустомитівського району – 1,25 тис. га технічно – несправних земель , Острівська о/с  Радехівського району – 1,3 тис. га технічно – несправних земель та інші.

       Незадовільний меліоративний стан пов´язаний з тим, що більша частина осушувальних систем експлуатується вже більше 25 років. За цей період колектори, дрени та відкриті дренажні канали частково замулились, гідротехнічні споруди зруйновані, тобто осушувальна мережа не виконує свого призначення і потребує реконструкції.

 

8. Технічний стан осушувальних систем.

       Технічний стан осушувальних систем Львівської області,  в основному, задовільний, а на площі 11211 га незадовільний, а саме: Буський район-370 га, Городоцький район – 1084 га, Дрогобицький район – 1905 га, Жидачівський район – 645 га, Золочівський район – 619 га, Кам.Бузький район – 231 га, Миколаївський район – 610 га, Пустомитівський район – 1720 га, Радехівський район – 1323 га, Самбірський район – 1243 га,  Сокальський район – 580 га, Стрийський район – 424 га, Мостиський район - 380 га, Яворівський район - 77 га. В Бродівському районі потребує очистки р.Болодурка протяжністю 8,4 км (о.с. Болодурка), в Перемишлянському районі необхідна прочистка р. Рудка, р.Болотня, каналу К-ІУ (о.с.Гнила Липа).

       На осушувальних системах відкриті осушувальні і нагірно-ловчі канали, які розташовані на внутрігосподарській мережі, замулені, схили їх опливли, гідротехнічні споруди, необхідні для проведення подвійного регулювання, деформовані, а деякі зруйновані. Ремонтні роботи проводяться переважно на міжгосподарській мережі (ремонт споруд та очищення каналів).

       На внутрігосподарській мережі, яка знаходиться на балансі сільськогосподарських підприємств, сільських рад, фермерських господарств і окремих землевласників, ремонтні роботи та експлуатаційні заходи не проводяться. 

       Для покращення технічного стану осушувальних систем необхідно виконати ремонтні роботи.

9. Достовірність виконаного прогнозу.

       Прогноз рівнів грунтових вод на середину вегетаційного періоду було виконано для площі 513,166 тис.га. осушуваних угідь, що становить 100% від площ осушуваних земель област. За даними фактичних спостережень достовірність виконаного прогнозу на  середину вегетаційного періоду за площами з близьким (до 0,5 м) заляганням рівнів ґрунтових вод становить в середньому по області 100%.

 

Переглядів: 485 | Додав: johnkor | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Веб-представництва
Контакти
  
  Львівська ГГМЕ

  вул. Л. Українки, 51, 
  с. Малехів,
  Жовківського р-ну,
  Львівської обл., 80383.

  т. (032) 224-58-39, 
  т./ф. (032) 224-58-38,
  бухгалтерія: т. (032) 224-58-93
  e-mail: lvggme@gmail.com

Архів новин

Copyright ЛГГМЕ © 2016
Конструктор сайтів - uCoz