Неділя, 18.03.2018, 10:29
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS


      Державне агентство водних ресурсів України
      Львівське обласне управління водних ресурсів

      Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Меню сайту
Статистика
Головна » 2015 » Липень » 18 » Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Львівської області на середину вегетаційного періоду 2015 року
08:22
Інформація про еколого-меліоративний стан осушуваних земель Львівської області на середину вегетаційного періоду 2015 року

     Під контролем Львівської ГГМЕ на середину вегетаційного періоду 2015 р. знаходиться 513166 га осушуваних земель Львівської області, на яких розташовані 98 міжгосподарських меліоративних систем,  4 внутрігосподарських системи та ділянки гончарного дренажу.

     Гідрорежимна  спостережна мережа складає 1129 свердловин, з них 272 свердловини розташовані на опорних створах 11 еталонних систем.

     Гідрогеологічні умови Львівської області дуже різноманітні і залежать від приуроченості до тієї чи іншої гідрогеологічної області: Волинської височини, Малого Полісся, Подільської височини та Передкарпаття.

     Денудаційно-зандрові рівнини Волинської височини та Малого Полісся знижені, плоскі, складені елювієм крейди і перекриті воднольодовиковими відкладами та торфами різної потужності, що створює строкатість як ґрунтових, так і гідрогеологічних умов.

     Подільська височина – підвищена частина області. Осушувані землі знаходяться тут переважно в слабостічних долинах, складених алювіальними суглинками, частково оторфованих, в східній частині (Перемишлянський район) – у вузьких ерозійних, слабо стічних долинах та зазнають впливу схилових, а в придністровській частині і повеневих вод.

     Передкарпатська гідрогеолого-меліоративна область поділяється на: низьке Надсянське Передкарпаття, Сянсько-Дністровську рівнину, підвищене Середнє Передкарпаття та Верхньо-Дністровське Передкарпаття. Сянсько-Дністровська рівнина слабостічна, частково перекрита зандровими пісками, значно оторфована. Підвищена частина (власне Передкарпатська височина) складена потужною гравійно-гальковою товщею, перекритою слабоводопроникливими суглинками. Долини рік, де розташовані осушувані землі, краще стічні, менше оторфовані, зазнають впливу Карпатських рік басейну Дністра.

     Оцінка меліоративного стану здійснювалась згідно критеріїв, наведених в посібнику до ВНД-33-5,5-13-02 та інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель затвердженої Держводгоспом 16.04.2008р. №108. При складанні інформації використані матеріали:

  • спостережень за РҐВ;
  • лабораторних даних про вологозапаси;
  • рекогносцирувальних обстежень осушувальних систем;
  • метеорологічних станцій регіону.

     Основними факторами впливу на МС осушуваних земель є природні, господарські умови та їх поєднання. Природними факторами, що формують гідрологічні та гідрогеологічні умови є:

- географічне розташування території в межах гідрогеолого-меліоративних областей і районів. Цей фактор має істотний вплив на метеоумови (атмосферні опади, їх інтенсивність, температуру повітря та пов’язані з ними повені, підпори стоку рік басейнів Дністра, Вісли та Прип’яті, посухи тощо);

- геологічна будова і водно-фізичні  властивості ґрунтів.

     На формування водного балансу території впливають також фактори техногенного характеру:

  • меліоративні умови, що склалися в квітні-червні 2015 року;
  • технічний стан осушної мережі;
  • с/г використання території;
  • вирубування лісів, розробка родовищ.

     В окремих районах ці фактори доволі різноманітні, а їх локальні особливості відображені в таблицях додатків.

     Інформація підготовлена інженерно-технічними працівниками Подільської, Поліської, Прикарпатської ГГМП за матеріалами польових робіт та лабораторних досліджень.

Метеорологічні умови.

        Період  з  квітня  по червень  2015 року у Львівській області  відзначився   досить високою  температурою повітря  і з кількістю  атмосферних  опадів меншою за норму.

      Квітень був теплим  з середньомісячною  температурою повітря від 5,1о С в гірських районах і до 8,1-8,7оС в рівнинних районах області, що на 0,2-0,7о С  вище  за  середньобагаторічні значення, крім м.с. Стрий, Турка, Славське ( нижче на 0,2-0,5оС) і на 1,2- 2,6о С менше, ніж в квітні 2014 року та  кількістю атмосферних опадів - в середньому по області  38 мм, що  на 11 мм менше за  середньобагаторічні  значення і на 1 мм менше, ніж у квітні минулого року.

       Середньомісячна температура травня 2015 року становила від 11,4оС до 13,7оС, що на 0оС- 0,9 оС вище за середньобагаторічні значення, крім м.с.Стрий ( нижче на 0,2 оС) і на 0,3-2,3оС нижче, ніж за відповідний період минулого року, крім м.с.Рава-Руська, Турка, Славське (вище на 0,1-0,8 оС). Атмосферних опадів в травні випало  від 62 до 186 мм, що на 8-111 мм більше за середньобагаторічні значення, крім м.с. Рава-Руська ( менше на 8 мм). Порівняно з відповідним періодом 2014 року атмосферних опадів випало менше на 13-56 мм, крім м.с. Славське, Камянка-Бузька ( більше на 31 – 76 мм).                                                                       

       В червні 2015 року середньомісячна температура повітря в середньому по області становила 17,1оС, що вище за середньобагаторічні значення на 1,3оС і на 1,4 оС вище відповідного періоду минулого року. Атмосферних опадів в середньому по області випало в червні 53 мм, що на 43 мм менше за середньобагаторічні значення і на 9 мм менше, ніж за відповідний період минулого року.   

    Середньомісячна температура по Львівській області за  квітень–червень 2015 року  становила  13,2оС, що на 0,6оС вище за середньобагаторічні значення і на 0,3оС нижче, ніж за відповідний період минулого року. Атмосферних опадів в середньому по області  за цей період випало 214 мм, що на 8 мм менше за норму  і на 23 мм менше, ніж за відповідний період минулого року.

Господарські умови.

     Серед господарських чинників, що негативно вплинули на меліоративний стан осушуваних земель, слід відзначити порушення технології обробітку ґрунту, просадки територій внаслідок гірничих виробіток, а також невикористання окремих ділянок меліорованих земель в сільському господарстві, що приводить до погіршення їх  культуртехнічного стану.

      Недостатньо проводяться хімічні меліорації, внесення органічних та мінеральних добрив, практично в області не виконуються експлуатаційні вирівнювання території та агромеліоративні заходи на меліорованих  землях.

Гідрологічні умови.

      Основним фактором, який вплинув на рівень води в річках області і, відповідно, рівні ґрунтових вод на осушувальних системах - є кількість атмосферних опадів та незначні  ухили поверхні землі в північній і центральній частині області .

       Період з квітня по червень 2015 року відзначився кількістю атмосферних опадів,  меншою за норму,  і  підвищеною температурою повітря. В той же час   травень 2015р. виявився  теплим і  з значною кількістю опадів, що не мало  значного впливу на підняття рівнів ґрунтових вод.

       Дощі, що випадали в травні 2015 року носили локальний характер, а в червні атмосферні опади були нижчі від норми і минулорічних значень, і при досить високій температурі повітря йшли на поповнення вологозапасів у верхньому шарі ґрунту.

Режим ґрунтових вод.

        Рівневий режим ґрунтових вод осушуваних угідь Львівської області формувався під впливом метеорологічних факторів та роботи меліоративної мережі (табл.2.2). Рівень ґрунтових вод понизився в середньому по області на     0,02 м, порівняно з відповідним періодом минулого року і становив на 30.06.2015 року 1,09 м.

       На середину вегетаційного періоду площі осушуваних  угідь з високим (до 0,5м) заляганням рівнів ґрунтових вод становили 11211 га, що складає 2,2% від наявності осушуваних угідь області і дорівнює значенням відповідного періоду минулого року.  Високі  рівні ґрунтових вод  на осушуваних землях  зумовлені затопленням понижених ділянок дощовими водами при відсутності кротового дренажу, незадовільним технічним станом осушувальної мережі та гідротехнічних споруд на ній, неможливістю регулювання водного режиму через несправність шлюзів-регуляторів на магістральних каналах та незадовільним культуртехнічним станом значних площ осушуваних земель. В діапазоні 0,5-0,75 м РГВ спостерігалися на  108468 га (21%) площ. Основна площа земель з глибиною залягання РГВ 0,75- 1,50м –328620 га (64%), в минулому році – 64%. Дуже низьке залягання РГВ (> 2м) не відзначалось.        

Вологість ґрунтів.

      В цілому по Львівській області оптимальні запаси вологи на середину вегетаційного періоду   склались на площі 490052 (95%). Надмірні вологозапаси склались на площі 11211га (2%). Перезволоження виникає за рахунок інтенсивних опадів та недостатнього скидання дренажними системами надлишку води. Основна частина перезволожених земель розташована в Пустомитівському районі (о/с Полтвинська), Радехівському районі (о/с Острівська), Дрогобицькому районі (о/с Тершаківська). Недостатні вологозапаси склалися на площі 11903 га(2%).Такий стан запасів вологи характерний для Самбірського району(ДГД), Стрийського району(ДГД,о/с Нежухівська), Дрогобицького району(ДГД,о/с Тисменицька).

Кислотність ґрунтів.

       Кислотність ґрунтів обумовлюється наявністю обмінних іонів водню та алюмінію в ґрунтовому поглинаючому комплексі і характеризується показником рН . В залежності від величини  рН ґрунти поділяються на лужні (при рН більше 6.5), нейтральні ( при рН = 6.5... 5.5)  та кислі ( при рН менше 5.5 )

      За останні п’ять років кислотна зйомка була проведена на площі  513166 га. За даними цих зйомок лужні ґрунти на осушувальних системах займають 209391 га (41% ), нейтральні 144511 га (28 %), кислі ґрунти - всього 159264 га (31%), в тому числі слабокислі 69956 га, середньокислі 51489 га, сильнокислі 37819 га. Сильнокислі ґрунти розташовані на осушувальних системах Болозівська (2550 га) Самбірського, Ст. Самбірського районів, Тершаківська (2100га) - Самбірського і Дрогобицького районів, Тисменицька (2100 га) Дрогобицького району, Ретичин ( 2900 га ), Щан ( 2350га ) Яворівського району, Жижава (1675 га) Стрийського району.

       Для покращення меліоративного стану за кислотністю необхідно провести  вапнування середньо- і сильно кислих  ґрунтів на площі 89308 га.

Меліоративний стан.

      Загальний меліоративний стан на осушуваних угіддях Львівської області на середину вегетаційного періоду 2015 року наступний :

- сприятливий на площі 265532 га, що складає 51,7% від площі всіх осушуваних земель (у  минулому році 52,7%);

- задовільний на площі 236423га – 46,0% (у минулому році 45,0%);

- незадовільний на площі 11211га – (2,2%)(у минулому році 2,2%) (табл.2.5)

Найбільш незадовільний меліоративний стан на осушувальних системах з неефективною роботою осушувальної мережі. Це Полтвинська о/с Пустомитівського району – 1,25 тис. га технічно – несправних земель , Острівська о/с  Радехівського району – 1,3 тис. га технічно – несправних земель та інші.

       Незадовільний меліоративний стан пов´язаний з тим, що більша частина осушувальних систем експлуатується вже більше 25 років. За цей період колектори, дрени та відкриті дренажні канали частково замулились, гідротехнічні споруди зруйновані, тобто осушувальна мережа не виконує свого призначення і потребує реконструкції.

Технічний стан осушувальних систем.

       Технічний стан осушувальних систем Львівської області,  в основному, задовільний, а на площі 11211га незадовільний, а саме: Буський район-370га, Городоцький район – 1084га, Дрогобицький район – 1905га, Жидачівський район – 645га, Золочівський район – 619га, Кам.Бузький район – 231га, Миколаївський район – 610га, Пустомитівський район – 1720га, Радехівський район – 1323га, Самбірський район – 1243га,  Сокальський район –580га, Стрийський район – 424га, Мостиський район-380га, Яворівський район - 77га. В Бродівському районі потребує очистки р.Болодурка протяжністю 8,4км (о.с. Болодурка), в Перемишлянському районі необхідна прочистка р. Рудка, р.Болотня, каналу К-ІУ (о.с.Гнила Липа).

       На осушувальних системах відкриті осушувальні і нагірно-ловчі канали, які розташовані на внутрігосподарській мережі, замулені, схили їх опливли, гідротехнічні споруди, необхідні для проведення подвійного регулювання, деформовані, а деякі зруйновані. Ремонтні роботи проводяться переважно на міжгосподарській мережі (ремонт споруд та очищення каналів).

       На внутрігосподарській мережі, яка знаходиться на балансі сільськогосподарських підприємств, сільських рад, фермерських господарств і окремих землевласників, ремонтні роботи та експлуатаційні заходи не проводяться. 

      Для покращення технічного стану осушувальних систем необхідно виконати ремонтні роботи.

Достовірність виконаного прогнозу.

      Прогноз рівнів грунтових вод на середину вегетаційного періоду було виконано для площі 513,166 тис.га. осушуваних угідь, що становить 100% від площ осушуваних земель області. За даними фактичних спостережень достовірність виконаного прогнозу на  середину вегетаційного періоду за площами з близьким (до 0,5м) заляганням рівнів ґрунтових вод становить в середньому по області 100%.

Висновки.

      Станом на 1 січня 2015 року площа осушуваних земель Львівської області складає 513166 га, які знаходяться під контролем Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції.

      За метеорологічними умовами квітень-червень 2015 року є теплішим у порівнянні з середньобагаторічними показниками і з кількістю атмосферних опадів менше за норму. Середньодобова температура повітря становила +13,2оС. Кількість атмосферних опадів за період з квітня по червень становила  214 мм.

       Рівні ґрунтових вод на осушувальних системах  понизились на 0,02м, порівнюючи з минулорічним періодом і залягають в середньому по області на середину вегетаційного періоду на глибині 1,09 м. Близьке залягання рівнів ґрунтових вод (вище 0,5м) на середину вегетаційного періоду спостерігалось на площі 11211га.

       Причинами незадовільного меліоративного стану (11211 га–2,2% від наявності) є технічно- несправна осушувальна мережа і водопропускні споруди. Незадовільний технічний стан осушуваних земель спостерігається переважно на осушувальних системах з несправною осушною мережею. Так на 11,21 тис.га необхідно провести реконструкцію осушної мережі (о/с Полтвинська –2,3 тис. га, о/с Острівська – 1,3 тис. га, інші.

     Господарські чинники істотного впливу на меліоративний стан осушуваних земель на середину вегетаційного періоду не мали.

       Достовірність виконаного прогнозу на середину вегетаційного  періоду за площами з близьким заляганням рівнів ґрунтових вод складає 100%.

Пропозиції.

      Для покращення меліоративного стану осушуваних угідь Львівської області на них необхідно провести агротехнічні (глибоке розпушення, кротування, тощо), культуртехнічні (очистка території від деревної та кущової рослинності, від каміння і пеньків, планування поверхні, тощо) та хімічні  (вапнування, внесення органічних та неорганічних добрив) заходи, використовувати ґрунтозахисні сівозміни, а також виконати експлуатаційні та ремонтні роботи на осушувальній мережі, зокрема провести окошення і вирубку чагарнику на каналах,  а також провести реконструкцію осушувальної мережі на площі 11,2тис. га (Острівська о/с, Полтвинська о/с, тощо)(табл.2.6). Провести очистку р.Болодурка, на Болодурській о/с, р.Рудки, р.Болотня, К-ІУ на о.с.Гнила Липа Перемишлянського району, очистку і ремонт шлюзів-регуляторів, трубчатих переїздів.

 

Переглядів: 641 | Додав: johnkor | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Веб-представництва
Контакти
  
  Львівська ГГМЕ

  вул. Л. Українки, 51, 
  с. Малехів,
  Жовківського р-ну,
  Львівської обл., 80383.

  т. (032) 224-58-39, 
  т./ф. (032) 224-58-38,
  бухгалтерія: т. (032) 224-58-93
  e-mail: lvggme@gmail.com

Архів новин

Copyright ЛГГМЕ © 2016
Конструктор сайтів - uCoz