Понеділок, 19.02.2018, 20:20
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS


      Державне агентство водних ресурсів України
      Львівське обласне управління водних ресурсів

      Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Меню сайту
Статистика
Головна » 2013 » Жовтень » 21 » Інформація про кислотно-меліоративний стан осушуваних сільськогосподарських угідь Львівської області у 2012 році
14:38
Інформація про кислотно-меліоративний стан осушуваних сільськогосподарських угідь Львівської області у 2012 році
     В межах Львівської області в 2012 році кислотним обстеженням було охоплено  Стрийський, Жидачівський, Городоцький, Бродівський райони загальною площею осушуваних сільськогосподарських угідь 88709 га, що складає 18% всієї площі осушуваних сільськогосподарських угідь Львівської області. 

      Фізико-хімічний (кислотно-меліоративний) стан, який визначається реакцією середовища, на осушуваних землях, на відміну від богарних, величина дуже динамічна і є одним з головних факторів, які формують їх меліоративний стан.

        Кислотність ґрунтів зумовлена іонами водню та алюмінію, надлишок яких викликаний дефіцитом в ґрунті основ (сполук кальцію, магнію та інших). Кількісно вона може бути виражена в мг-екв. водню на 100 г ґрунту величиною рН, яка є логарифмом його вмісту.

        Значення рН сольового (обмінної кислотності) має важливе значення при встановленні необхідності проведення вапнування ґрунту. Цей показник враховується при використанні добрив. Тому в меліоративній практиці визначають в основному тільки рН сольове.

       При цьому кислою реакція середовища вважається при рН сольовому меншому 5,5, близькою до нейтральної від 5,5 до 6,5, лужною при рН сольовому більшому від 6,5. Лужність ґрунту  зумовлена підвищеною концентрацією іонів гідроокису (ОН-). Лужна реакція ґрунту в гумідній зоні викликана перенасиченням ґрунту гідролітично-лужними солями, зокрема карбонатами та гідрокарбонатами кальцію, магнію, натрію, калію.

              Робота по кислотному обстеженню і відбору зразків ґрунту виконувалась працівниками Прикарпатської і Подільської ГГМП, а лабораторні аналізи – хімічною лабораторією Львівської ГГМЕ.

        Аналіз чинників, що впливають на кислотність меліорованих угідь

       Різноманітність природних умов районів Львівської області, в межах яких проводилось кислотне обстеження, обумовлена цілим комплексом причин, серед яких першорядне значення мають геологічна будова і рельєф.

        За геологічною будовою обстежені території розташовані в межах Малого Полісся, Подільської і Передкарпатської височин. Ці геоморфологічні області складені різними щодо літології породами.

Осушувальні системи Бродівського району розміщені в межах Бусько-Бродівської зандрової рівнини Малого Полісся і південна частина захоплює горбисті розчленовані денудаційно-структурні височини Поділля, Розточчя і Вороняки. Рельєф північної частини представлений плоскою піщаною заболоченою місцевістю, а південної - розчленованими  горбистими денудаційно-структурними височинами. Територія складена верхньо-четвертинними еолово-делювіальними відкладами і четвертинними нерозчленованими елювіальними відкладами, які представлені  лесами, лесовидними суглинками, пісками, супісками.  Ґрунти торфо-болотні, світло-сірі і сірі опідзолені, дерново-опідзолені, дерново-буроземні оглеєні, зустрічаються й чорноземи опідзолені малогумусні. Тип водного живлення атмосферно-ґрунтовий, що сприяє нагромадженню і виносу основ в залежності від кількості опадів. Осушувані землі Бродівського району площею 18256 га складені мінеральними і торфоболотними ґрунтами. Сільськогосподарські угіддя мають площу 14182 га, з них в с/г виробництві не використовується 2803 га площі, переважно з організаційно-господарських причин. За водно-повітряними умовами у 2012 році меліоративний стан був такий: сприятливий на площі 5247 га, задовільний на площі – 8935 га. Незадовільний меліоративний стан не спостерігався.

Осушувальні системи Стрийського району розміщені в межах височини Передкарпаття. Рельєф представлений розчленованими денудаційно-акумулятивними елементами, які витягнуті в напрямку річки Стрий. Територія складена верхньо-четвертинними алювіальними і еолово-делювіальними відкладами, які представлені пісками, супісками і суглинками, в гірській частині гравійно-рінневими відкладами, ґрунти опідзолені кислі, переважно поверхнево-оглеєні. Тип водного живлення атмосферно-грунтовий, що сприяє нагромадженню і виносу основ в залежності від кількості опадів. Осушувані землі Стрийського району складають 25423 га і переважно складені мінеральними ґрунтами. Сільськогосподарські угіддя займають площу 24949 га, з них в с/г виробництві не використовується 7341 га площі, переважно з організаційно-господарських причин. За водно-повітряними умовами у 2012 році меліоративний стан був такий: сприятливий на площі 10117 га, задовільний на площі – 14408 га і незадовільний на площі – 424 га.

Осушувальні системи Городоцького району розміщені в межах Городоцько-Комарнівської височини. Рельєф представлений розчленованими горбистими й хвилястими денудаційно-акумулятивними елементами. В геологічній будові приймають участь верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади, представлені мінеральними і торфоболотними ґрунтами. Осушувані землі Городоцького району складають 27790 га, з них 26413 га займають мінеральні ґрунти, 1377 га -  торфоболотні в тому числі, з глибиною торфу більше 1 м632 га. За фактичним використанням земель району рілля займає 20004 га, сіножаті – 2364 га, пасовища – 4913 га, багаторічні насадження – 17 га. Тип водного живлення атмосферно-грунтовий. За водно-повітряними умовами у 2012 році меліоративний стан був такий: сприятливий на площі 9685 га, задовільний на площі – 16529 га і незадовільний на площі – 1084 га.

Осушувальні системи Жидачівського району знаходяться в межах Верхньодністровської рівнини. Рельєф представлений розчленованими хвилястими й плоскими акумулятивними елементами. Ґрунтовий покрив на площі 22280 га представлений верхньочетвертинними алювіальними суглинками. Під час випадання дощів, танення снігу останні не рідко затоплюються поверхневими водами. Для цього району характерний атмосферно-грунтовий тип водного живлення. За фактичним використанням земель району рілля займає 17010 га, сіножаті – 2823 га, пасовища – 2439 га, багаторічні насадження – 8 га. За водно-повітряними умовами у 2012 році меліоративний стан був такий: сприятливий на площі 9428 га, задовільний на площі – 12207 га і незадовільний на площі – 645 га.

             

          Аналіз кислотності угідь та їх порівняння з відповідними даними                                              попередніх зйомок на цих площах 

         В 2012 р. кислотним обстеженням було охоплено осушувані сільськогосподарські угіддя Стрийського, Жидачівського, Городоцького, Бродівського районів. Результати лабораторних аналізів приведені в табл. 1.

       В Стрийському районі розподіл осушуваних земель за ступенем кислотності ґрунтів у порівнянні з минулим періодом зазнав суттєвих змін. Так площі з лужними ґрунтами зменшились на 1400 га, зменшились і площі з нейтральними ґрунтами на 1009 га, суттєво збільшились площі з кислою реакцією середовища, з 16940 га у 2007 році, на 19349 га у 2012 році. Тут спостерігаються процеси вимивання основ поверхневим і підземним стоком.

         В Городоцькому  районі лужні землі (рН>6,5) займають 6250 га, нейтральні (рН 5,5-6,5) – 8559 га, кислі (рН < 5,5) – 12489 га, з них 6157 га складають середньо- та сильнокислі ґрунти. Порівняно з попереднім обстеженням, площі з лужними ґрунтами збільшились на   58 га, зменшилась на 662 га площа з нейтральними ґрунтами та збільшилась на 604 га площа з кислими ґрунтами через вимивання основ підземним і поверхневим стоком. Вапнування майже не проводиться. 

        В Жидачівському районі лужні землі (рН>6,5) займають 3624 га, нейтральні (рН 5,5-6,5) – 8574 га, кислі (рН < 5,5) – 10082 га, з них 5700 га складають середньо- та сильно кислі ґрунти. Порівняно з попереднім обстеженням, площі з лужними ґрунтами зменшились на 2599 га,  збільшились на 1432 га і  площа з нейтральними ґрунтами та  збільшилась на 1167 га площа з кислими ґрунтами.

             В Бродівському районі лужні землі (рН>6,5) займають 10032 га, нейтральні (рН 5,5-6,5) – 2550 га, кислі (рН < 5,5) – 1600 га, з них 700 га займають середньо- та сильно кислі ґрунти. Порівняно з попереднім обстеженням, площі з лужними ґрунтами зменшились на 350 га, збільшились на 400 га площі з нейтральними ґрунтами  та  зменшились на 400 га площі з середньо- і сильнокислими ґрунтами (причина – проведення вапнування).     

           Перелік заходів з покращення меліоративного стану за показником                                                  кислотності угідь

       Таким чином, для поліпшення родючості і меліоративного стану осушуваних сільськогосподарських  угідь в Стрийському  районі необхідно провести вапнування на площі 14433 га, в Жидачівському районі – на 5700 га, в Городоцькому районі – на 6157 га, в Бродівському районі - на площі 700 га. Норми вапнування в залежності від гранулометричного складу ґрунтів, від 4,5 до 7,0 т/га. 

                                                      Висновки

       В результаті проведеного кислотного обстеження виявлено, що за реакцією середовища на осушуваних с/г угіддях Стрийського району на площі 4400 га склався добрий меліоративний стан, на площі 4916 га – задовільний, на площі 15633 га – незадовільний. На осушуваних с/г угіддях Жидачівського району на площі 8574 га склався добрий меліоративний стан, на площі 4382 га – задовільний, на площі 9324 га – незадовільний, через високі РГВ. На осушуваних с/г угіддях Городоцького району на площі 8559 га склався добрий меліоративний стан, на площі 6332 га – задовільний, на площі 12407 га – незадовільний. На осушуваних с/г угіддях Бродівського району склався добрий меліоративний стан на площі 5247 га, задовільний на площі -8935 га, незадовільний - не спостерігався.

                        Пропозиції з покращення меліоративного стану систем                                         оперативного та довготривалого характеру

       Для поліпшення меліоративного стану осушуваних с/г угідь необхідно проведення вапнування на угіддях з середнім- та сильнокислим ступенем кислотністі в Стрийському районі на площі  14433 га, в Жидачівському районі – на площі 5700 га, в Городоцькому районі –  на площі 6157 га, в Бродовському районі – на площі 700 га. ( табл.3). 

        На лужних землях загальною площею 21106 га, необхідно вносити органічні добрива, які покращують структуру ґрунту і прискорюють процес утворення сприятливого середовища для с/г культур.  

       Для створення оптимального водно-повітряного режиму на осушуваних землях необхідно провести реконструкцію осушної мережі на о/с Боберська - (195 га),  ДГД–(450 га)  Жидачівського району; о/с Верещицька  – (350 га), о/с Тершаківська – (734 га) Городоцького району; о/с «Жижава» - (372 га), о/с Нежухівка – (52 га) Стрийського району.


Переглядів: 639 | Додав: johnkor | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Веб-представництва
Контакти
  
  Львівська ГГМЕ

  вул. Л. Українки, 51, 
  с. Малехів,
  Жовківського р-ну,
  Львівської обл., 80383.

  т. (032) 224-58-39, 
  т./ф. (032) 224-58-38,
  бухгалтерія: т. (032) 224-58-93
  e-mail: lvggme@gmail.com

Архів новин

Copyright ЛГГМЕ © 2016
Конструктор сайтів - uCoz