Неділя, 18.02.2018, 10:11
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS


      Державне агентство водних ресурсів України
      Львівське обласне управління водних ресурсів

      Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Меню сайту
Статистика
Головна » 2015 » Жовтень » 21 » Інформація про кислотно-меліоративний стан осушуваних сільськогосподарських угідь Львівської області у 2014 році
08:44
Інформація про кислотно-меліоративний стан осушуваних сільськогосподарських угідь Львівської області у 2014 році

     В межах Львівської області в 2014 році кислотним обстеженням було охоплено Яворівський, Сокальський і Кам`янко-Бузький райони, загальною площею осушуваних сільськогосподарських угідь 96594 га, що складає 19,0% всієї площі меліорованих земель області. 

     Фізико-хімічний (кислотно-меліоративний) стан, який визначається реакцією середовища, на осушуваних землях, на відміну від богарних, величина дуже динамічна і є одним з головних факторів, які формують їх меліоративний стан.

      Кислотність ґрунтів зумовлена іонами водню та алюмінію, надлишок яких викликаний дефіцитом в ґрунті основ (сполук кальцію, магнію та інших). Кількісно вона може бути виражена в мг-екв. водню на 100 г ґрунту, величиною рН, яка є логарифмом його вмісту

       Значення рН сольового (обмінної кислотності) має важливе значення при встановленні необхідності проведення вапнування ґрунту. Цей показник враховується при використанні добрив. Тому в меліоративній практиці визначають в основному тільки рН сольове.

       При цьому кислою реакція середовища вважається при рН сольовому меншому 5,5, близькою до нейтральної від 5,5 до 6,5, лужною при рН сольовому більшому від 6,5. Лужність ґрунту  зумовлена підвищеною концентрацією іонів гідроокису (ОН-). Лужна реакція ґрунту в гумідній зоні викликана перенасиченням ґрунту гідролітично-лужними солями, зокрема карбонатами та гідрокарбонатами кальцію, магнію, натрію, калію.

       Робота по кислотному обстеженню і відбору зразків ґрунту виконувалась працівниками Поліської ГГМП, а лабораторні аналізи – лабораторією моніторингу вод та грунтів Львівської ГГМЕ.

 

Аналіз чинників, що впливають на кислотність меліорованих угідь.

          Різноманітність природних умов районів Львівської області, в межах яких проводилось кислотне обстеження, обумовлена цілим комплексом причин, серед яких першорядне значення мають геологічна будова і рельєф.

      За геологічною будовою обстежені території розташовані в межах Подільської височини  і Малого Полісся. Ці геоморфологічні області складені різними щодо літології породами і перебувають в безупинних вертикальних рухах, повільних підняттях і опусканнях , а це впливає на розвиток рельєфу.

       Осушувані землі Сокальського і Кам`янко-Бузького районів Львівської області відносяться до слабо хвилястої денудаційно-акумулятивної Буго-Стрийської рівнини, а землі Яворівського району до Надсянської зандрово-акумулятивної рівнини Малого Полісся. Четвертинні відклади, в основному представлені лесовидними суглинками, водно-льодовиковими відкладами і сучасним алювієм.

        В ґрунтовому відношенні на території Яворівського району найбільш поширені дерново-слабопідзолисті , глеюваті і глейові ґрунти, лучно-болотні, підзолисто-дернові глейові та торфовища низинні.

       За фактичним використанням в районі всього сільськогосподарських угідь – 17935 га  з них, рілля займає 11510 га, пасовища 3698 га, сіножаті 2724 га,  інші – 3 га.

         За водно-повітряними умовами в 2014 році меліоративний стан осушуваних угідь Яворівського району був сприятливим на площі 7784 га, задовільним - 10076 га і незадовільним 77 га, із-за глибини залягання РГВ (табл.2).

         В середньому за 2014 рік на території Яворівського району випало 787 мм опадів, що є  більше від норми і на 16 мм менше  ніж в минулому році. Тип водного живлення атмосферно-грунтовий.

        На території Сокальського і Кам`янко-Бузького районів найбільш поширеними ґрунтами є сірі опідзолені і глеюваті ґрунти, дернові опідзолені глеюваті, лучні, болотні, лучно-болотні і торфовища низинні.

        За фактичним використанням в Сокальському районі всього 45973 га сільськогосподарських угідь, з них рілля займає 22375 га, пасовища 11011 га, сіножаті 12542 га, інші 45 га.

          За водно-повітряними умовами в 2014 році в Сокальському районі меліоративний стан  осушуваних угідь був сприятливий на площі 17351 га, задовільним – 28046 га і несприятливим на площі 580 га, із-за глибини залягання РГВ.

        В Кам`янко-Бузькому районі всього сільськогосподарських земель  32680 га, з них рілля займає 21992 га, пасовища 7034 га, сіножаті 3578 га, інші 76 га..

        В Кам`янко-Бузькому районі сприятливий режим спостерігався на площі 18821 га, задовільний 13628 га і незадовільний на площі 231 га, теж із-за високих рівнів грунтових вод.

        На території  Сокальського і Кам’янко-Бузького  районів за 2014 рік випало в середньому 676 мм опадів, що є трохи більше від норми, і на 90 мм  менше ніж в минулому році. Тип водного живлення в них атмосферно-грунтовий.

Аналіз кислотності угідь та їх порівняння з відповідними даними попередніх зйомок на цих же площах .

         В 2014 р. кислотним обстеженням було охоплено осушувані сільськогосподарські угіддя Яворівського, Сокальського і Кам`янко-Бузького районів. Результати лабораторних даних приведені в табл. 1

        В порівнянні з минулим періодом (2009р) розподіл земель за ступенем кислотності зазнав  змін.

        Так площі з лужними ґрунтами в загальному збільшились у Яворівському і Сокальському районах, особливо на о/с „Ретичин” (на 350га)  і В.-Верещицька (на 550га) Яворівського району; на о/с „Солокія” (на 1600га),   „Болотня” (на 1050 га) Сокальського району. А в  Кам`янко-Бузькому районі  спостерігається значне зменшення  лужних ґрунтів, особливо на о/с Желдецька і Кам’янська на 2363 і 2100 га відповідно      (табл. 1)

      Площі з нейтральними ґрунтами дещо зменшились в порівнянні з 2009 роком в цілому у  Яворівському – на 282 га і в Сокальському районі на 842 га ( особливо на о/с „Солокія”, „Болотня” та „Білий Стік”). В Кам’янко-Бузькому районі виявлено незначне збільшення площ грунтів з нейтральною реакцією, особливо на о/с Кам’янська.

      Площі з кислими ґрунтами в загальному у двох районах Яворівському і особливо Сокальському зменшились, а у Кам’янко-Бузькому- збільшились. У Яворівському районі площі з слабо- і середньо кислими ґрунтами дещо збільшились, а з сильно кислими значно зменшились, в загальному  на 2735 га. В Сокальському районі  спостерігається загальне зменшення площ з слабо-,   середньо-, і сильнокислими ґрунтами на 1170 га. А в Кам`янко-Бузькому районі навпаки, в загальному площі  з  кислими ґрунтами збільшились  на 5865 га, особливо слабокислі на 3426 га.

         Загальне зменшення кількості площ нейтральних грунтів і значне збільшення лужних , особливо в Яворівському і Сокальському районах за п’ятирічний період (2009-2014рр.) пройшло переважно на шлейфах схилів, де проявляється незначний слабий змив карбонатних грунтів з навколишніх схилів, а також завдяки міграції з нижніх горизонтів у верхні карбонатів кальцію у відносно ”сухі” роки ( 2009р., 2011- 2012 рр.) з малою кількістю опадів.

      А загальне збільшення площ з кислими ґрунтами,  особливо в Кам’янко-Бузькому районі відбувається у зв’язку з вимиванням основ поверхневими і підземними водами у вологі роки (2010 і 2013рр.), а також зменшенням в останні роки внесення на поля вапна ”пушонки“ та органо-мінеральних добрив фермерами і місцевим населенням.

Перелік заходів з покращення меліоративного стану за показником кислотності угідь.

      Для поліпшення  родючості і меліоративного стану осушувальних сільськогосподарських  угідь необхідно провести вапнування середньо- і сильнокислих ґрунтів в Яворівському районі на площі 7126 га,  Сокальському – 1195 га, і в Кам`янко-Бузькому – 4500 га . Норми вапнування  в залежності  від гранулометричного складу ґрунтів, від 4,5 до 7,5 т/га.

Висновки

        В результаті проведеного кислотного обстеження виявлено, що за реакцією середовища на осушувальних с/г угіддях Яворівського району на площі 3811 га склався добрий меліоративний стан, на площі 4750 га задовільний і на площі 9376 га незадовільний. Відповідно в Сокальському районі добрий на площі – 12076 га, задовільний 4331 га і незадовільний на площі 29570 га. В Кам`янко-Бузькому районі добрий на площі –11361 га, задовільний 6100 га і незадовільний на площі 15219 га ( табл.3).

        Для покращення меліоративного стану осушувальних с/г угідь необхідно провести вапнування на площі 7126 га в Яворівському районі,  на 1195 га в Сокальському і на 4500 га в Кам`янко-Бузькому районі.

Пропозиції з покращення меліоративного стану систем оперативного та довготривалого характеру.

      Для поліпшення меліоративного стану осушуваних угідь необхідно проведення вапнування на угіддях з середнім- та сильнокислим ступенем кислотності в Яворівському районі на площі 7126 га,  в Сокальському -    1195 га  і в Кам`янко-Бузькому - 45 га. 

        На лужних землях загальною площею 41344 га необхідно вносити органічні добрива, які покращують структуру ґрунту і прискорюють процес утворення сприятливого середовища для с/г культур.   

       Для створення оптимального водно-повітряного режиму на осушуваних землях необхідно провести реконструкцію осушної мережі на о.с. Солокія - 254 га і Болотня - 296 га Сокальського району, на о/с Середньо-Бузька – 231 га Кам`янко-Бузького району і на о/с  „Щан” -  77 га Яворівського району.

 

Переглядів: 289 | Додав: johnkor | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Веб-представництва
Контакти
  
  Львівська ГГМЕ

  вул. Л. Українки, 51, 
  с. Малехів,
  Жовківського р-ну,
  Львівської обл., 80383.

  т. (032) 224-58-39, 
  т./ф. (032) 224-58-38,
  бухгалтерія: т. (032) 224-58-93
  e-mail: lvggme@gmail.com

Архів новин

Copyright ЛГГМЕ © 2016
Конструктор сайтів - uCoz