Неділя, 18.02.2018, 10:08
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS


      Державне агентство водних ресурсів України
      Львівське обласне управління водних ресурсів

      Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Меню сайту
Статистика
Головна » 2014 » Січень » 20 » Інформація про меліоративний стан на типових (еталонних) осушувальних системах Львівської області за 2011-2013 роки
11:45
Інформація про меліоративний стан на типових (еталонних) осушувальних системах Львівської області за 2011-2013 роки
         Спасівська осушувальна типова система

 Висновки і рекомендації

За даними м.с. Рава Руська середньорічні температури повітря в 2011-2013 роках були в середньому – 8,7оС, що на 1,3оС вище норми, атмосферних опадів випало на 63 мм більше за середньобагаторічні значення;

Рівневий режим оптимальний на 42,1% площі, на 57,9% задовільний;

Осушувані землі, в основному, були оптимально забезпечені вологозапасами. Тільки на площі в середньому 18 га супіскових ґрунтів спостерігались недостатні вологозапаси. Ці землі використовуються як пасовища;

Ґрунтові і дренажні води гідрокарбонатно – кальцієві. Мінералізація ґрунтових і дренажних вод знаходиться в межах ГДК (до 1000 мг/дм3 ), перевищення спостерігається по залізу, епізодично по кальцію,магнію,калію + натрію;

Екологічна ситуація за ступенем прояву екзогенних процесів є доброю на 97,6% площі системи (2430 га).

Осушувальна типова система "Солокія

 Висновки і рекомендації

Таким чином, за період 2011-2013 років рівневий режим був оптимальним на 50,9% площі, що на 0,1% менше порівняно з 2010 роком;

Для оптимального забезпечення вологозапасами на системі необхідно більш ефективно проводити двостороннє регулювання;

Вміст гумусу становить 2,13-5,75%, дещо зменшився на окремих ґрунтових стаціонарах вміст рухомого фосфору і калію в торфах, що свідчить про вимивання цих елементів в процесі розкладу торфу;

Ґрунтові води прісні, нейтральні, гідрокарбонатно-кальцієві, в пробах відмічався підвищений вміст сухого залишку, сульфатів, кальцію і магнію, азоту, що пов’язане з процесами розкладу в торфах і вимиванням матеріалу з корінних порід;

Екологічна ситуація за ступенем прояву екзогенних процесів є в основному, добра і задовільна, за винятком 20 га, де проходять суфозійні процеси, пов’язані з гірничими виробітками;

В цілому меліоративний стан системи задовільний.

Для його поліпшення необхідно провести:, реконструкцію осушної мережі на площі 254 га, вапнування на площі 450 га, для створення оптимального водно-повітряного режиму, на торфах і легких мінеральних ґрунтах необхідно проводити подвійне регулювання.

Болодурська осушувальна типова система

 Висновки і рекомендації.

Середня глибина залягання рівня ґрунтових вод становила 1,03-1,22 м від поверхні землі;

Запаси вологи в кореневмісному шарі ґрунту були оптимальними на площі від 3319 (85,8%) до 3643 га (94,2%). Вологість в 0,5 м кореневмісному шарі в ґрунтах становила 65-80 % від ПВ;

Площа кислих ґрунтів в порівнянні з 2010 роком зменшились на 444 га;

За ступенем прояву екзогенних процесів в порівнянні з 2010 р. площі з сприятливою ситуацією в середньому збільшилась;

Родючість ґрунтів за вмістом NPK в порівнянні з 2010 роком дещо збільшилась;

Мінералізація ґрунтових і дренажних вод не змінилась, відмічається незначне зростання вмісту заліза, в дренажних водах появились сульфати і сполуки азоту;

Меліоративний стан на осушувальній системі за водним режимом в порівнянні з 2010 р. значно не змінився.

Для поліпшення меліоративного стану системи необхідно виконати:

1. Розчистку р. Болодурки довжиною 8,4 км;

2. Очистку регулюючих і магістральних каналів довжиною 9,10 км;

3. Ремонт гідротехнічних споруд в кількості 5 шт.

       Недільчинська осушувальна типова система

Висновки і рекомендації

Згідно кліматичних даних за період з 2011 по 2013 роки найбільше атмосферних опадів випало, а саме на 79 мм більше у 2013 році, при температурі повітря на 1,6 о С вище, норми;

Ґрунтові води, в середньому за рік, залягали на глибині 0,93-1,06 м, від поверхні землі;

Екзогенні процеси розвинуті слабо, мають місце тільки на пологих і слабо пологих схилах, особливо південної експозиції. В 2013 році спостерігаємо незначне зменшення площ з сприятливою ситуацією;

За ступенем кислотності змін порівняно з минулими роками не відбулось;

 Вміст поживних речовин і гумусу в верхньому шарі ґрунту в незначній мірі знизився, що пов’язано із зменшенням внесення на поля органо-мінеральних добрив і змивом верхніх родючих горизонтів ґрунту з пологих навколишніх схилів (прояв площинної ерозії);

Меліоративний стан за водним режимом, в основному, задовільний і добрий;

Для покращення меліоративного стану і родючості ґрунтів необхідно провести агроме-ліоративні заходи, збільшити внесення добрив на поля а також додатково провести ремонт ГТС (12 шт.), відкритих водоприймачів - 3 км, провести чистку і поглиблення каналів - 15 км, обкошування каналів 15 га, тощо.

Осушувальна типова система «Вишня»

Висновки і рекомендації

Запаси вологи в кореневмісному шарі ґрунту були оптимальними на площі від 15026га (94%) до 15204га (95%);

Вологість 0,5м в кореневмісному шарі в ґрунтах становила 65-80% від ПВ;

Площа кислих ґрунтів в порівнянні з 2010 роком зменшилась;

За ступенем прояву екзогенних процесів в порівнянні з 2010 роком площі з сприятливою ситуацією в середньому зменшилась;

Мінералізація ґрунтових і дренажних вод не змінилась, відмічається незначне зростання вмісту заліза;

Меліоративний стан на осушувальній системі за водним режимом в порівнянні з 2010 роком значно не змінився;

Для поліпшення меліоративного стану системи необхідно виконати: поточний ремонт каналів провідної, регулюючої і огороджувальної мережі, ремонт гідротехнічних споруд,  вапнування кислих ґрунтів на площі 1200га. Провести реконструкцію закритої осушної мережі на площі 380га.

Болозівська осушувальна типова система.

Висновки і рекомендації

Запаси вологи в кореневмісному шарі ґрунту були оптимальними на площі від 10042 га (84%) до 10701 га (89%). Вологість 0,5 м в кореневмісному шарі в ґрунтах становила 65-80% від ПВ;

Площа кислих ґрунтів в порівнянні з 2010 роком збільшилась;

За ступенем прояву екзогенних процесів в порівнянні з 2010 роком площі з сприятливою ситуацією в середньому збільшились;

Мінералізація ґрунтових і дренажних вод не змінилась, відмічається незначне зростання вмісту заліза і сульфатів;

Меліоративний стан на осушувальній системі за водним режимом в порівнянні з 2010 роком значно не змінився

Для поліпшення меліоративного стану системи необхідно виконати: ремонт відкритої осушувальної мережі, регулюючої мережі, відкритих водоприймачів. Провести ремонт регулюючих та інших ГТС, агромеліоративні заходи, регулювання водно-повітряного режиму. Провести вапнування кислих і середньо кислих ґрунтів на площі 4945 га.

Бистрицька осушувальна типова система

Висновки і рекомендації

Таким чином, еколого-меліоративна обстановка на системі умовно сприятлива;

Для поліпшення родючості осушуваних земель необхідно внесення органічних і мінеральних добрив, проведення вапнування на площі 2542 га, збереження польових сівозмін;

Технічний стан системи в цілому задовільний;

Для його покращення необхідно виконати ряд ремонтно-відновлювальних робіт: провести очистку регулюючих і магістральних каналів, провести ряд агромеліоративних заходів (глибоке розпушення, кротовий дренаж).

Осушувальна типова система «Жижава»

Висновки і рекомендації

В цілому на системі еколого-меліоративна ситуація є задовільною;

Більшість площ ґрунтів мають несприятливу реакцію рН середовища, з них 2325га потребують проведення вапнування, недостатні запаси поживних речовин вимагають внесення мінеральних добрив;

Агромеліоративні заходи з прискорення поверхневого стоку та покращення воднофізичних властивостей ґрунту майже не проводяться;

Мінералізація ґрунтових і дренажних вод не змінилась, спостерігається незначне зростання вмісту заліза;

Для поліпшення меліоративного стану системи необхідно провести вапнування кислих ґрунтів на площі 2325 га, провести глибоке розпушення ґрунтів майже на 50% площі о/с «Жижава», провести очистку регулюючих і магістральних каналів та реконструкцію закритої осушної мережі на площі 372 га.

Осушувальна типова система „Домажир”

Висновки і рекомендації

Згідно кліматичних даних, атмосферних опадів у 2013 році випало більше норми на 91 мм, і температура повітря теж була вищою за норму на 1,3оС;

Глибина РҐВ на осушній системі в 2011-2013 роках., становила в середньому 0,91 м, від поверхні землі;

Екзогенні процеси розвинуті слабо. Родючість ґрунтів від низької до середньої. Більшість земель використовується неефективно. Технічний стан інфраструктури системи в цілому задовільний;

Меліоративний стан характеризується в цілому як сприятливий. Спостерігається незначне збільшення площ зі сприятливим меліоративним станом, порівняно з 2011 роком, і зменшенням задовільного меліоративного стану у 2013 році;

В цілому еколого-меліоративна ситуація на системі задовільна. Для покращення меліоративного стану необхідно провести очистку відкритої осушної мережі (каналів-20 км), і ряд колекторів а також ремонт ГТС (10 шт.). Для покращення родючості ґрунтів додатково провести вапнування кислих земель на площі 239 га, протиерозійні заходи на слабо змитих ґрунтах і збільшити внесення органо-мінеральних добрив, тощо.

Ставчанська осушувальна типова система

Висновки і рекомендації

Середня глибина залягання рівня ґрунтових вод становила 1,28 м від поверхні землі;

Запаси вологи в кореневмісному шарі ґрунту були оптимальними на площі від 3630 га (84,6%) до 3906 га (86,3). Вологість в 0,5 м кореневмісному шарі в ґрунтах становила 32-85 % від ПВ на мінеральних ґрунтах а на торфах 66 - 91 % , окремі періоди до 92% від ПВ;

. В порівнянні з 2010 роком площа кислих ґрунтів не змінилась;

За ступенем прояву екзогенних процесів на системі площі з доброю ситуацією збільшились від 639 до 990 га внаслідок розширення сільськогосподарського використання земель;

Мінеральні ґрунти дуже низько і низько гумусовані, торфи добре розкладені, з зольністю 61%. В порівнянні з 2010 р на мінеральних ґрунтах незначні зміни за вмістом азоту і дещо зменшився вміст фосфору і калію, на торфах незначні зміни за вмістом азоту і калію, вміст фосфору дещо зменшився.

 змін за вмістом поживних речовин на мінеральних ґрунтах незначні зміни, на торфах зріз вміст азоту і зменшився вміст калію;

Мінералізація ґрунтових і дренажних вод не змінилась Ґрунтові і дренажні води прісні, гідрокарбонатно-кальцієвого-магнієвого та гідрокарбонатно-кальцієвого-хлорного типів, з дещо підвищеним вмістом заліза, який спостерігається на кислих ґрунтах і пов'язаний з його природною міграцією;

Меліоративний стан на осушувальній системі за водним режимом в порівнянні з 2010 р. дещо змінився. Збільшилася площа з добрим меліоративним станом за рахунок зменшення площ з задовільним меліоративним станом внаслідок зменшення сум атмосферних опадів і відповідних змін глибин залягання РҐВ;

Для поліпшення меліоративного стану на Ставчанській о/с необхідно провести:

1. Реконструкцію земель з неефективною роботою осушної мережі на площі 260 га.

2 .Вапнування кислих ґрунтів на площі 1733 га;

3. Розчищення русел річок і каналів довжиною 56,9 км.

Осушувальна типова система «Гнила Липа»

Висновки і рекомендації

Середня глибина залягання РҐВ за період коливалась в межах 1,27-1,38 м (в 2010 році 1,25 м), що характеризує незначне пониження рівневого режиму через кліматичні умови;

Вологозапаси в кореневмісному шарі ґрунту в основному за період були оптимальними. Надмірні волого запаси, в середньому, спостерігались на площі 156 га і пов'язані з високими РҐВ в районі св. 8, що спричиняє підпертий річкою Рудка меліоративний канал К-IV і св. 11 де підпирає канал К-17. Вологозапаси в мінеральних ґрунтах в середньому становлять 59,2% від ПВ; в торф’яних ґрунтах – 85,5% від ПВ.

Кислотність ґрунтів дещо зменшилась;

Еколого-меліоративна ситуація за ступенем прояву екзогенних процесів в порівнянні з 2010 роком незначно покращилась.

Родючість ґрунтів майже не змінилась і за вмістом NРК відноситься до середньо забезпечених;

Ґрунтові і дренажні води нейтральні та слабо лужні (рН 6,7-8,2), слабо мінералізовані (247-764 мг/дм3). В порівнянні з 2010 р. значних змін не виявлено. Води містять надлишкову кількість заліза (від 0,4 до 3,7 мг/дм3), що пов'язано з його природною міграцією, а також з фізико-хімічним складом ґрунтів та калію+натрію (від 115,5 до 137,9 мг/дм3 В порівнянні з 2010 р. незначно збільшились площі з добрим меліоративним станом і зменшились площі з задовільним в зв’язку з кліматичними умовами та умовами експлуатації системи.

Для покращення технічного і меліоративного стану системи "Гнила Липа необхідно провести:

Розчищення русел річок Болотні, Рудки, К-ІV довжиною 22,8 км;

Капітальний ремонт 6- ГТС, берегоукріплення -0,4 км;

Шлюзування або поверхневе зрошення, оптимальне використання с/г земель;

Вапнування на площі 51 га.
Переглядів: 796 | Додав: johnkor | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Веб-представництва
Контакти
  
  Львівська ГГМЕ

  вул. Л. Українки, 51, 
  с. Малехів,
  Жовківського р-ну,
  Львівської обл., 80383.

  т. (032) 224-58-39, 
  т./ф. (032) 224-58-38,
  бухгалтерія: т. (032) 224-58-93
  e-mail: lvggme@gmail.com

Архів новин

Copyright ЛГГМЕ © 2016
Конструктор сайтів - uCoz