Четвер, 26.04.2018, 22:14
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS


      Державне агентство водних ресурсів України
      Львівське обласне управління водних ресурсів

      Львівська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Меню сайту
Статистика

Каталог статей

Головна » Статті » Інформаційно-дорадчий центр Львівського облводгоспу

Інформаційно-дорадчий центр Львівського облводгоспу
Природні умови Львівської області - нерівномірний розподіл атмосферних опадів протягом року та наявність ґрунтів важкого механічного складу - спричинюють перезволоження та заболочування земель. Тому Львівщина з найдавніших часів була об'єкт ом значних меліоративних перетворень. Меліоративний фонд області складає 856.0 тис. га. Нині тут осушується 513.2 тис. га земель, в т.ч. 390.1 тис. га гончарним дренажем. Ще 20 років тому вони ефективно використовувалися в сільському господарстві та були запорукою отримання високих і сталих врожаїв. В сучасних соціально-економічних умовах, коли вся внутрішньогосподарська меліоративна мережа передана у комунальну власність меліоровані землі розпайовані між власниками і значно зменшені державні фінансові витрати на експлуатацію меліоративних систем, а існуюче законодавство не відповідає вимогам реформованого сільського господарства, ще більше загострюється проблема забезпечення на осушуваних землях сприятливої меліоративної обстановки  для розширення посівних площ та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
       У зв'язку з цим, у Львівському облводгоспі виникла необхідність пошуку нових форм і методів роботи з користувачами меліорованих земель. Провідну роль в цьому повинен відіграти новостворений інформаційно-дорадчий центр (далі - ІДЦ).
       Основними завданнями ІДЦ є надання власникам осушуваних земель необхідної інформації про еколого-меліоративний стан земель та рекомендації щодо збереження технологічної цілісності меліоративних систем врожаїв сільськогосподарських культур, а саме:
 • інформування про сучасні і перспективні технології експлуатації гідротехнічних споруд з метою раціонального використання водних ресурсів;
 • консультативно-методична допомога з впровадження передового досвіду у землеробстві на меліорованих землях, наукової організації праці для забезпечення збільшення виробництва рослинницької продукції, зменшення її собівартості  та збільшення рентабельності виробництва на меліорованих землях.
       ІДЦ Львівського облводгоспу  розташований в с. Малехів Жовківського району на території Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції. Площа його становить 0.52 га. Ґрунти - темно-сірі середні суглинки, добре гумусовані. Інформаційно-дорадчий центр має дві ділянки,одна з яких меліорована гончарним дренажем. На цій ділянці можна регулювати водно-повітряний режим ґрунтів за допомогою коробчатого шлюза-регулятора. Спостереження за рівнями ґрунтових вод проводять по двох режимних свердловинах. Земельна ділянка використовується під посіви зернових, овочевих та кормових культур. Другу ділянку облаштовано системою наземного краплинного зрошення (використовується під багаторічні плодово-ягідні насадження).
       При вирощуванні сільськогосподарських культур на землях ІДЦ застосовують новітні технології обробітку грунту, сучасну агротехніку в поєднанні з регулюванням водно-повітряного режиму грунтів. Ці заходи повинні забезпечити отримання стабільних і високих врожаїв сільськогосподарських культур.
       ІДЦ був відкритий у травні 2009 року. Його першими відвідувачами були учасники Європейської регіональної конференції Міжнародної комісії з іригації та дренажу, яка відбулася у Львові з з 18 по 22 травня 2009 року на тему: "Прогресивні методи управління водними та земельними ресурсами для сільськогосподарського виробництва та розвитку сільськогосподарських територій", працівники Держводгоспу на чолі з головою комітету В. Сташуком, представники обласної адміністрації та фермери Жовківського району. Всі вони дали високу оцінку нововідкритому Інформаційно-дорадчому центру Львівського облводгоспу.
     
       ІДЦ Львівського облводгоспу надає такі послуги:
 • Обгрунтування доцільності модернізації та реконструкції існуючих меліоративних систем.
       На основі гідрогеолого-меліоративного обстеження меліоративних систем та вивчення економічної доцільності проведення певних видів робіт, визначення і ранжування меліоративних об'єктів обгрунтовується необхідність їхньої модернізації і реконструкції та розробляються регіональні схеми і технології регулювання водно-повітряного режиму осушуваних земель відповідно до вимог природоохоронного законодавства.
 • Визначення структури посівних площ на осушуваних землях з врахуванням прогнозного еколого-меліоративного стану.
       На основі гідрогеолого-меліоративного осушуваних земель, аналізу агрохімічних показників якості грунту добирається структура посівних площ з врахуванням агровиробничих особливостей меліорованих грунтів, технічного стану осушувальної системи та прогнозної гідрогеолого-меліоративної ситуації для забезпечення отримання стабільних і високих врожаїв сільськогосподарських культур.
 • Рекомендації щодо отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції, збереження та підвищення родючості грунтів.
       На основі аналізу агро- та гідрохімічних показників якості води і грунтів розробляються рекомендації щодо регламентованого внесення органічних і мінеральних добрив з урахуванням наявних запасів поживних речовин у грунті, зменшення виносу поживних речовин поверхневим та здренажним стоками, що сприяє родючості грунтів та економії коштів на придбання мінеральних добрив.
 • Рекомендації із застосуванням гідротехнічних, агротехнічних, агромеліоративних заходів щодо вирощування сільськогосподарських культур на осушуваних землях з врахуванням еколого-меліоративних умов.
       Надаються рекомендації щодо забезпечення оптимального водно-повітряного і поживного режимів грунтів за такими напрямами:
 1. нормоване внесення органічних і мінеральних добрив під запланований врожай;
 2. регулювання водно-повітряного режиму грунтів;
 3. проведення глибокого розпушування, кротовання та щілювання грунтів;
 4. нормоване вапнування грунтів.
 • Забезпечення інформацією про агрохімічний стан осушуваних земель з метою найбільш доцільного їх використання.
       Розробляється картограма забезпечення грунтів поживними речовинами, гумусом, яка містить рекомендації щодо регламентованого внесення добрив протягом всього вегетаційного періоду, використання сортів, випробуваних на осушуваних землях, пропонуються способи регулювання водного режиму грунтів, заходи боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами.
 • Рекомендації щодо застосування краплинного зрошення при розведенні садів, ягідників.
       Надаються консультації з проектування, комплектації і будівництва систем  краплинного зрошення з наземним і підземним розміщенням трубопроводів у відкритому грунті і в теплицях.
       Надається інформація про організації, які здійснюють будівництво систем краплинного зрошення, технологічний та агрономічний супровід робіт і проводять навчання персоналу з обслуговування відповідного устаткування.
 • Забезпечення експлуатаційними прогнозами управління водно-повітряним режимом на меліорованих землях.
       Експлуатаційний прогноз складається на основі режимних спостережень за рівнями грунтових вод та показників гідрометеорологічної групи з метою забезпечення завчасного планування заходів щодо регулювання водно-повітряного режиму грунтів на осушуваних землях, ймовірності оцінки умов проведення польових робіт і обгрунтування розміщення сільськогосподарських культур в польовій сівозміні.
       Цей прогноз дає можливість коригування планових сівозмін залежно від прогнозної меліоратвиної систуації і передбачає заходи з регулювання водно-повітряного режиму, які враховують показники якості грунтів, їх вологість, кількість опадів, фазу розвитку рослин, пріоритет управління водно-повітряним режимом грунтів для культур у сівозміні.
 • Забезпечення інформацією про сучасний гідрогеолого-меліоративний стан осушуваних земель.
       На основі гідрогеолого-меліоративного обстеження осушувальних систем, спостережень за рівнями поверхневих і грунтових вод, вологістю грунтів, результатів виконання вимірювань показників якості води та грунтів видається оцінка фактичного меліоративного стану осушуваних земель з картографічним матеріалом за такими градаціями:
 1. сприятливий меліоративний стан;
 2. задовільний меліоративний стан;
 3. незадовільний меліоративний стан.
       Надаються рекомендації щодо поліпшення меліоративного стану на окремих ділянках систем, які також можуть бути використані для перспективного планування заходів щодо ремонту і відновлення меліоративних систем та розрахунку потрібних коштів на такі роботи.
 • Рекомендації щодо проведення ремонтних та відновлювальних робіт на внутрігосподарській меліоративній мережі.
       На основі гідрогеолого-меліоративного обстеження осушувальних систем ранжуються водогосподарські об'єкти щодо черговості проведення ремонтних і відновлювальних робіт, при застосуванні яких можна в короткий термін отримати найбільший ефект від використання меліорованих земель, а також надаються рекомендації із залучення висококваліфікованих виконавців робіт.
 • Консультації щодо організації водоохоронних зон і прибережних захисних смуг на річках та інших водних об'єктах.
       Надаються консультації щодо проектування, винесення в натуру та виконання будівництва вищеназваних об'єктів.
 • Інформаційне забезпечення та навчання землекористувачів.
       ІДЦ Львівського облводгоспу на своїй базі проводить навчання власників земель, фермерів і працівників господарств, надає консультації та забезпечує їх інформацією про напрями високоефективного використання меліорованих земель за сучасними передовими технологіями.
       Для поширення передового досвіду та надання рекомендацій землекористувачам ІДЦ Львівського облводгоспу має такий потенціал:
 1. кваліфікованих працівників;
 2. сучасну лабораторну та обчислювально-аналітичну базу;
 3. багаторічну базу даних щодо еколого-меліоративного стану осушуваних земель та агрокліматичних показників якості грунтів;
 4. науково-довідкову та методичну базу щодо використання меліорованих земель;
 5. картографічний матеріал;
 6. інформаційну базу з обґрунтування і реалізації робіт щодо реконструкції і модернізації меліоративних систем.
       Свої послуги ІДЦ Львівського облводгоспу надає на договірних засадах.
       ІДЦ розташований поруч з музеєм історії меліорації та водного господарства Львівщини, створеним з метою ознайомлення молоді з досягненнями водогосподарської галузі.
       Львівська область - це осередок давньої і високої культури водного господарства і меліорації земель. який лишився нам у спадок від попередніх поколінь і повинен залишатися в пам'яті та свідомості майбутніх. Побудовані понад сто років тому гідротехнічні споруди та дренажні системи і нині виконують свої функції. Вони як пам'ятники гідротехнічної науки нагадують нам про високий рівень інженерної думки, високу якість робіт та сумлінну працю наших предків. Наукові праці вчених того часу є актуальними і дотепер. В музеї зібрані експонати матеріальної культури галузі з середини XVIII століття до сьогодення.
       На базі ІДЦ в перспективі планується розташувати постійно діючу водогосподарську виставку, на якій можна буде демонструвати та проводити для впровадження сучасні досягнення гідротехнічних меліорацій, нові сорти сільськогосподарських культур, адаптованих до умов меліорованих земель, сучасні технології їх використання. а також розробленні останнім часом засоби захисту рослин та нові види добрив.Категорія: Інформаційно-дорадчий центр Львівського облводгоспу | Додав: johnkor (15.09.2010)
Переглядів: 1469 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Веб-представництва
Контакти
  
  Львівська ГГМЕ

  вул. Л. Українки, 51, 
  с. Малехів,
  Жовківського р-ну,
  Львівської обл., 80383.

  т. (032) 224-58-39, 
  т./ф. (032) 224-58-38,
  бухгалтерія: т. (032) 224-58-93
  e-mail: lvggme@gmail.com


Copyright ЛГГМЕ © 2016
Конструктор сайтів - uCoz